دفتر مرکزی

آدرس: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه ۱۶ شرقی، پلاک ۳۲ ، طبقه سوم

تلفن: ۵-۸۸۵۱۹۷۲۱

فکس: ۸۸۵۱۰۱۳۶

صندوق پستی : ۱۵۱۵۶۷۶۱۱۱